MAJLIS DAERAH PEKAN
Jalan Mahkota, 26600 Pekan Bandar DiRaja, Pahang Darul Makmur
Tel : +609 4211077 / 4211080   |   Fax : +609 4221954
Email: aduan@mdpekan.gov.my   |   Website: www.mdpekan.gov.my
UTAMA
Selamat Datang,

Sistem ini telah diwujudkan untuk kemudahan orang ramai berinteraksi secara internet atau elektronik terhadap perkhidmatan yang berkaitan dengan Kad Pengendalian Makanan Majlis Daerah Pekan tanpa mengira waktu, jarak dan sempadan. Pengguna boleh membuat permohonan dan semakan melalui pilihan menu yang telah disediakan di laman utama sistem.

<< Sila pilih transaksi anda daripada senarai menu.

Copyright © 2017 Majlis Daerah Pekan LEGAL NOTICE