MAJLIS DAERAH PEKAN
Jalan Mahkota, 26600 Pekan Bandar DiRaja, Pahang Darul Makmur
Tel : +609 4211077 / 4211080   |   Fax : +609 4221954
Email: aduan@mdpekan.gov.my   |   Website: www.mdpekan.gov.my
UTAMA
Selamat Datang,

Sistem ini menguruskan segala aktiviti dan dokumen yang berkaitan dengan Pengurusan Kualiti Majlis Daerah Pekan.

<< Sila pilih transaksi anda daripada senarai menu.

Copyright © 2022 Majlis Daerah Pekan LEGAL NOTICE